nlenfrde
  • anbi

Financieel 2017

 Financieel overzicht 2017            
             31.12.2017
             
   Liquide middelen         €   3.207,06
   Reserveringen         € 57.843,14
             
   Totaal         € 61.050,20
             
Staat van Inkomsten en Uitgaven 2017            
   Baten          € 33.734,06
   Organisatiekosten    €   7.019,04      
   Accomodatiekosten   € 10.866,19      
   Herinrichtingskosten   € 16.036,26      
   Negatief saldo 2017   €    -187,43      
             
   Totaal:    € 33.734,06     € 33.734,06
             

Toelichting op het financieel overzicht:

De opbrengsten bestaan uit de entreegelden van individuele bezoekers, groepen, donaties, subsidies, sponsors, lezingen en kledingshows.
De reserveringen zijn bestemd voor de inrichting van de nieuwbouw en ad hoc aankopen voor de collectie.

Bezoekersinfo

Openingstijden

Dinsdag t/m Donderdag 13.00 - 16.00
Zondag 14.00 - 17.00 uur

Op afspraak

Groepen en scholen

Locatie

Op de Berg 4 - 6
6181 GT Elsloo (L)

Contact

Email:
Telefoon: 046-4376052

Streekmuseum route